<no> ooxml


Microsoft’un yeni ofis doküman formatını ISO standartı yapma çalışmalarına karşı imza kampanyası başlatıldı. Aşağıda imzaya açılan metnin ( kötü ) bir çevirisi bulunuyor.

***

Aşağıdaki nedenlerden ötürü ulusal ISO üyelerinden Microsoft Office OpenXML ( OOXML ) spesifikasyonunun ISO stadartı haline getirilme oylamasında “HAYIR” oyu vermesini istiyorum.

  • Hali hazırda Open Document Format ( ODF ) isimli ISO26300 kodlu bir standart bulunuyor. Aynı konuda iki standart bulunması endüstri, devletler ve vatandaşlar için ek maliyet demek;
  • OOXML spesifikasyonunun ispatlanabilir bir gerçeklemesi bulunmuyor: Microsoft Office 2007 dokümanları OOXML’in özel bir sürümünü, OOXML spesifikasyonlarına tam örtüşen bir format değil;
  • Spesifikasyon dokümanında eksik bilgiler var. Örneğin autoSpaceLikeWord95 ya da useWord97LineBreakRules nasıl yapılacağı belirli değil;
  • Standarta dair verilen örneklerin %10’dan fazlası XML uyumlu değil;
  • Herhangi birinin patent ihlali ya da patent lisans ücretlerinden sorumlu olmadan, tam OOXML uyumlu bir yazılım geliştirme garantisi yok;
  • Bu standart diğer ISO standartları ile çelişmekte, örneğin : ISO 8601 (Tarih Zaman Gösterimi), ISO 639 (İsim ve Dil Gösterim Kodları) or ISO/IEC 10118-3 (cryptographic hash);
  • Hesap tablosu dosya formatında, 1900’den önce herhangi bir tarih girmeyi engelleyen bir hata bulunuyor. Bu hata OOXML sesifikasyonuyla birlikte Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007 yazılımlarını da etkiliyor.
  • Bu standart ilgili tüm partilerden tecrübe ve bilirkişiler ( örneğin üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve düzenleyiciler ) bir araya getirilerek hazırlanmamış, tek başına Microsoft tarafından üretilmiştir.